P.H.U. JAWO:

· komputery,
· sieci,
· oprogramowanie,
· serwis,
· konsultacje,
· projekty.


Logo

Projekty unijne

Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2015

W związku z staraniem się o dofinansowanie działań rozwojowych w naszej firmie zapraszam do złożenia oferty w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W załączeniu zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2015
[[ © Copyright by Wojciech Rółkowski & Mariusz Chilmon, Augustów 2005–2009. Design by Mariusz Chilmon ]]